Utilizarea durabilă a pesticidelor

Data publicarii : 27 Jan 2021

Ministerul Mediului, Apelor şi Pãdurilor semnaleazã lansarea consultãrii publice pentru revizuirea Directivei 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acţiune comunitarã în vederea utilizãrii durabile a pesticidelor.

Directiva urmărește realizarea unei utilizări durabile a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și impactului utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului și promovarea utilizării managementului integrat al dăunătorilor (IPM) și a abordărilor sau tehnicilor alternative, precum alternative non-chimice la pesticide.

Revizuirea directivei are loc in urma raportului de implementare publicat de Comisia Europeanã în iulie 2020 din care au reieşit deficienţe semnificative în aplicarea diferitelor elemente ale Directivei de cãtre Statele Membre. În contextul Pactului ecologic european, în strategiile “de la fermã la producator” şi “Biodiversitatea pânã în 2030” au fost prevãzute ţinte cunatificate de reducere a utilizãrii şi riscurilor asociate pesticidelor, iar intenţia Comisiei este de a asigura coerenţa şi consistenţa între politica de mediu şi cea agricolã.

Principalele acțiuni se referă la formarea utilizatorilor și distribuitorilor de pesticide, inspecția echipamentelor utilizate in aplicarea pesticidelor, interzicerea pulverizării aeriene, limitarea utilizării pesticidelor în zone sensibile și informarea și sensibilizarea cu privire la riscurile pesticidelor.

Țările UE trebuie, de asemenea, să promoveze gestionarea integrată a dăunătorilor, pentru care principiile generale sunt stabilite în anexa III la directivă.

Comisia Europeanã va implica toate părțile interesate relevante prin consultarea publicã. Cele care vor fi consultate includ, dar nu se limitează la fermierii și contractorii care aplică pesticide, utilizatorii neagricoli de pesticide, ONG-urile din domeniul sănătății și mediului, asociațiile profesionale care reprezintă industria și actorii economici din sectoarele relevante (de exemplu, apicultori, produse chimice, aplicarea pesticidelor) echipamente și semințe etc.), asociații de consumatori, cetățeni UE, autorități naționale competente și experți științifici.

Consultarea publicã este deschisã pânã în data de 12 aprilie 2021, iar toate pãrţile interesate pot rãspunde la chestionarul pus la dispozitie pe portalul Comisiei Europene: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules/public-consultation