"Închiderea buclei" ciclului de viață al produsului prin reciclare și reutilizare, cu beneficii atât pentru mediu, cât și pentru economie

Data publicarii : 17 Jan 2018

Cele mai recente statistici privind gestionarea deșeurilor municipale solide în UE demonstrează că există diferențe mari între statele membre. Diferența cea mai izbitoare apare atunci când se compară procentual raportul între depozitare și reciclare. Depozitarea care este cea mai ”rea” opțiune de gestionare din ierarhia deșeurilor continuă, din păcate, să fie principalul mijloc de eliminare a deșeurilor în unele Statelor Membre. În conformitate cu foaia de parcurs ”Eficiența Utilizării Resurselordepozitarea deșeurilor trebuie să fie practic redusă la minim până în 2020.

Deși Directiva cadru deșeuri a fost transpusă în anul 2011 prin Legea nr. 211, în continuare atingerea obiectivelor rămâne o provocare pentru România:

  • minim 50%, pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă (provenind din gospodării și eventual din alte fluxuri de deșeuri similare deșeurilor menajere), până în anul 2020;
  • 70% pregătirea pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială pentru deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, până în anul 2020 minimum.

DE CE?

Deoarece practica națională este de a colecta deșeurile mixte (aproximativ 96% din deşeurile menajere şi similare) fără separare la sursă a materialelor reciclabile. Iar în același timp tratarea deșeurilor se realizează în mică măsură și doar pentru anumite fluxuri de deșeuri.

Responsabilitatea pentru gestio­na­rea deșeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care, prin mijloace proprii sau prin concesio­na­rea serviciului de salubrizare, trebuie să asigure colectarea separată, transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri.

România a parcurs pași modești în procesul de implementare a unor mecanisme eficiente de atingere a obiectivelor. Astfel, în documentele de programare a Fondurilor structurale 2014 – 2020 a fost introdusă condiționalitatea ex-ante de a adopta un set de instrumente ecomomice care să conducă la îndeplinirea obligațiilor de reciclare a deșeurilor municipale corespunzătoare anului 2020, precum și a obiectivelor din Directivele specifice pe fluxuri de deșeuri.

Toate acestea coroborate și cu modificările foarte ambițioase propuse de către instituțiile Europene în Directivele privind deșeurile vor fi concretizate într-o propunere de completare și modificare a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor care va urmări:

  • definirea modului de punere în practică a sistemului ”plătește pentru cât arunci” cu responsabilitățile fiecărui actor implicat pe lanțul de gestionare a deșeurilor municipale;
  • responsabilitatea extinsă a producătorului așa cum este ea definită de noua abordare Europeană în Economia circulară care conține un pachet de modificare a șase directive.

Aceste noi direcții vor crea oportunități de dezvoltare către o economie circulară, care va stimula competitivitatea globală, creșterea economică durabilă și va genera noi locuri de muncă.