Construirea reactoarelor nucleare nr. 5 și nr. 6 pe amplasamentul centralei nucleare Khmelnitsky folosind caracteristicile tehnice ale reactorului AP1000 al Westinghouse Electric Company pentru operare ulterioară și producerea energiei electrice

Data publicarii : 14 Jun 2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat scrisoarea părții ucrainene referitoare la proiectul “Construirea reactoarelor nucleare nr. 5 și nr. 6 pe amplasamentul centralei nucleare Khmelnitsky folosind caracteristicile tehnice ale reactorului AP1000 al Westinghouse Electric Company pentru operare ulterioară și producerea energiei electrice” – titular JSC ‹‹National Nuclear Energy Generating Company ‹‹Energoatom››.

Scrisoarea este transmisă în conformitate cu prevederile articolului 3 al Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991(Convenția Espoo) și este însoțită de formularul de notificare întocmit pentru proiect.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului interesat privind documentele publicate spre consultare pot fi transmise în scris la sediul MMAP din Bld. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, și la adresele de e-mail evaluare.impact@mmediu.roanamaria.stanciu@mmediu.ro în 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ministerului.