Planul de acțiune pentru economia circulară

Data publicarii : 30 Dec 2019

În comunicarea privind Acordul verde european

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, Comisia Europeană s-a angajat să adopte un nou Plan de acțiune pentru economia circulară care va accelera tranziția către o economie circulară consolidând baza industrială a Uniunii Europene (UE), contribuind în același timp la combaterea schimbărilor climatice și la păstrarea mediului natural.

Noul plan de acțiune va avea în vedere ciclul de viață al produselor și materialelor, asigurând utilizarea durabilă a resurselor și abordarea sectoarelor care consumă resurse, precum textile, construcții, electronice și materiale plastice. Planul de acțiune pentru economia circulară va intra în strategia industrială a Uniunii Europene și va fi adoptat împreună cu aceasta.

Comisia Europeană a lansat pentru o perioadă de patru săptămâni (23 decembrie 2019-20 ianuarie 2020) consultarea publică a foii de parcurs (roadmap). Foaia de parcurs descrie problema care trebuie abordată și obiectivele care trebuie îndeplinite, explică de ce este necesară acțiunea UE, conturează opțiunile politice și descrie principalele caracteristici ale strategiei de consultare.

Comisia va rezuma într-un raport modul în care contribuțiile primite pe parcursul consultării vor fi luate în considerare pentru dezvoltarea ulterioară și reglarea fină a inițiativei și, dacă este cazul, de ce nu pot fi reținute anumite sugestii. Feedback-ul primit va fi publicat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en


[11.11.2020]

Chestionar achiziții publice ecologice în domeniul ambalajelor

Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reglementează introducerea pe piață a ambalajelor, precum și prevenirea și gestionarea deșeurilor de ambalaje. Aceasta își propune să armonizeze măsurile privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, pentru a preveni și reduce impactul asupra mediului și pentru a asigura funcționarea pieței interne și evitarea oricărui obstacol în calea comerțului. În acest scop, Directiva privind ambalajele stabilește măsuri destinate prevenirii, reutilizării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje pentru a contribui la tranziția către o economie circulară. Toate ambalajele introduse pe piața Uniunii Europene trebuie să respecte cerințele esențiale legate de compoziția și de natura reutilizabilă, reciclabilă și/sau recuperabilă a acestora.

Obiectivele Directivei privind ambalajele sunt subminate de tendințele nedorite de pe piața ambalajelor, cum ar fi dependența sporită de ambalajele de unică folosință și creșterea formatelor de ambalare dificil de reciclat. Creșterea continuă a deșeurilor de ambalaje generate în Uniunea Europeană necesită evaluarea măsurilor de prevenire a deșeurilor din directiva privind ambalajele în vederea revizuirii sau completării acestora, în scopul reducerii generării de astfel de deșeuri cu impact negativ asupra mediului.

Cercetarea inițiată de Comisia Europeană are ca obiectiv revizuirea cerințelor Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, acoperind următoarele aspecte:

  • îmbunătățirea modului de proiectare a ambalajelor pentru a promova reutilizarea și reciclarea;
  • creșterea conținutului reciclabil în ambalaje;
  • soluționarea ambalării excesive;
  • reducerea deșeurilor de ambalaje.

Cercetarea sprijină, de asemenea, angajamentele din cadrul noului Plan de Acțiune pentru Economia Circulară de a propune criterii și ținte minime obligatorii în legislația sectorială și introducerea treptată a raportării obligatorii pentru a monitoriza aplicarea Achizițiilor Publice Ecologice.

Mai multe detalii le puteți obține accesând link-ul:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules