Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.

Data publicarii : 31 Mar 2021

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare( 1106/2018) emis prin Ordin de Ministru mentioneaza la art. 19 alin 1 ca:

Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.   

Hot. 3 din 25 martie 2021 I Atestate valabile-site-martie 2021Situatia atestatelor anulate-martie 2021