Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) (Marine Strategy Framework Directive)

Data publicarii : 27 Jan 2021

Raportul privind actualizarea programului de monitorizare a mediului marin conform cerințelor articolului 11 Program de monitorizare și articolului 17 Actualizare, raportare și consultarea publicului ale Directivei-Cadru Strategia pentru mediul marin (DCSMM)- care a fost trimis COM UE in decembrie 2020 si urmeaza sa fie consultat de public in perioada 27 ianuarie- 27 februarie 2021.

Descarca Romania Report on the 2020 update of Article 11 for the Marine Strategy Framework Directive (ENG)

Descarca Raport privind actualizarea programului de monitorizare a mediului marin conform cerințelor articolului 11 Program de monitorizare și articolului 17 Actualizare, raportare și consultarea publicului ale Directivei-Cadru Strategia pentru mediul marin (DCSMM)- (RO) 

Adresele de e-mail pt eventuale observatii: 

gheorghe.constantin@mmediu.ro si otilia.mihail@mmediu.ro

 

[ 09.08.2012 ]

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice documentul “Evaluarea iniţială a mediului marin”:

Determinarea stării ecologice bune pentru apele româneşti ale Mării Negre (actualizare la 09 august 2012)


Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 3 luni de zile de la data publicării, respectiv până la data de 16 octombrie 2012, la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, la telefon: 021-408.96.07 (persoană de contact: consilier dr. Mihail Otilia) şi la adresele de e-mail: otilia.mihail@mmediu.ro şi daniela.catana@mmediu.ro.
 

Având în vedere propunerile primite, s-a procedat la actualizarea documentelor. Ultimele versiuni actualizate se regăsesc şi pe site-ul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa ” din Constanţa.

[ 17.07.2012 ]

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice documentul “Evaluarea iniţială a mediului marin”:

Evaluarea iniţială a mediului marin

Determinarea stării ecologice bune pentru apele româneşti ale Mării Negre


Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 3 luni de zile de la data publicării, respectiv până la data de 16 octombrie 2012, la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, la telefon: 021-408.96.07 (persoană de contact: consilier dr. Mihail Otilia) şi la adresele de e-mail: otilia.mihail@mmediu.ro şi daniela.catana@mmediu.ro.
 

Având în vedere propunerile primite, ultimele versiuni modificate ale acestor documente (iulie 2012) se regăsesc la următoarea adresă a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa ” din Constanţa.