Declarația Alianței pentru circularitate în domeniul maselor plastice

Data publicarii : 24 Jul 2019

În decembrie 2018 Comisia Europeană ca parte a eforturilor sale permanente de reducere a deșeurilor de materiale plastice, de creștere a ponderii materialelor reciclate și de stimulare a inovării a lansat o alianță prin care a reunit părțile interesate din sectorul industriei materialelor plastice.

Alianța pentru circularitate din domeniul maselor plastice reunește în afară de sectorul privat și pe cel public pentru a promova acțiunile, angajamentele voluntare și urmărește să se asigure că 10 milioane de tone de plastic reciclat sunt folosite pentru fabricarea produselor în Europa în anul 2025.

În luna iulie a.c a fost publicată declarația Alianței, care poate fi consultată aici și pentru care părțile interesate sunt invitate să transmită până la data de 23 august a.c, la adresa de e-mail deseuri@mmediu.ro, opinia privind oportunitatea aderării României la această declarație. Documentul descrie viziunea Alianței pentru mai multe materiale plastice reciclate în Europa, precum și angajamentele membrilor în vederea atingerii obiectivului UE.

Declarația

Mai multe informații privind această inițiativă pot fi găsite la următorul link: ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en