Centrala Nucleara Kozloduy

Data publicarii : 15 Dec 2014

Proiectul «Constructia unei unitati nucleare de ultima generatie la Kozloduy, Bulgaria»

[26.06.2015] Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria Decizia finala privind acest proiect, conform cerințelor procedurii Convenției Espoo.

Decizie finala EN

[29.12.2014] In conformitate cu prevederile art. 6 la Convenția ESPOO, România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, trebuie să transmită părții bulgare, condițiile de realizare a proiectului și măsurile de reducere a impactului asupra mediului pentru acest proiect pe teritoriul românesc. Aceste condiții și măsuri vor fi incluse în decizia finală ce urmează a fi emisă de autoritatea de mediu din Bulgaria.

Conditii (format pdf)

[18.12.2014]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Mediului și Apelor din Republica Bulgaria răspunsurile la întrebarile publicului roman la care au primit raspunsuri nesatisfăcătoare în cadrul dezbaterilor publice (Anexa 1), precum si răspunsul la întrebările publicului formulate în perioada de consultare de după dezbaterile publice (Anexa 2).

[25.11.2014]

În conformitate cu prevederile art.3 pct.8 din Convenţia Espoo, au avut loc trei şedinţe de dezbatere publică, în care partea bulgară a prezentat publicului interesat din zona de influenţă a proiectului și din București, documentaţia EIA elaborată pentru proiect şi a răspuns întrebărilor, îngrijorărilor acestuia.

Dezbaterile publice s-au desfășurat astfel:

In localitatea Dăbuleni, jud. Dolj – 18 noiembrie 2014; ora 12:00, la Căminul Cultural din str. Unirii nr. 14.
Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM, APM Dolj, GNM-Comisariatul judeţean Dolj, ISU “Oltenia” Dolj, Consiliul Județean Dolj.
Publicul român a formulat un număr de 17 întrebări, la care experţii bulgari au răspuns satisfăcător. A fost o luare de poziție din partea Coaliției Antinucleare din Bulgaria (nr. 13 din tabel).

Questions&Answers_Dabuleni

Intrebari si raspunsuri_Dabuleni

In Municipiul Craiova, jud. Dolj – 19 noiembrie 2014, ora 12:00, sala de ședințe a Primăriei, din str. A.I. Cuza, nr. 7.
Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM, APM Dolj, GNM-Comisariatul judeţean Dolj, ISU “Oltenia” Dolj, Primăria municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj.
Publicul român a formulat un număr de 35 întrebări, la care experţii bulgari au răspuns amplu.
Au fost formulate 3 luări de poziție din partea Partidului politic “Zelenite , din Bulgaria (pozitia 4.1), d-na Luminita Simoiu de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie (pozitia 7), d-na Aurora Reiss de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie (pozitia 8).

Questions&Answers_Craiova

Intrebari si raspunsuri_Craiova

In Bucuresti, – 20 noiembrie 2014, ora 14:00, Amfiteatrul Universității Ecologice din București, Bd. Gen. Vasile Milea nr. 1G, sector 6.
Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM.
Publicul român a formulat o întrebare și a fost o luare de poziție din partea Coaliției Antinucleare din Bulgaria la care experţii bulgari au răspuns satisfăcător.

Questions&Answers_Bucuresti

Intrebari si raspunsuri_Bucuresti

Deoarece o partea a publicului interesat la aceste întâlniri și-a manifestat interesul, MMSC a decis să primească în continuare întrebări/comentarii referitoare la documentația EIA supusă dezbaterilor publice.
Întrebările/comentariile pot fi transmise până la data de 02.12.2014 pe adresele de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro, gabriela.osiceanu@mmediu.ro.

[17.11.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă publicul interesat despre modificarea locatiei de la Bucuresti a dezbaterii publice pentru documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului (documentaţia EIA) elaborată pentru proiectului bulgar, “Construirea unei unităţi nucleare de ultimă generaţie la Kozloduy”, astfel: Amfiteatrul UNIVERSITĂȚII ECOLOGICE din București, Bd. Gen. Vasile Milea nr. 1G, sector 6.

Comunicat

[07.11.2014]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice anunță publicul interesat despre desfășurarea dezbaterilor publice a documentației de evaluare a impactului asupra mediului (documentația EIA) elaborată pentru acest proiect, după cum urmează:

Dăbuleni, jud. Dolj – 18 noiembrie 2014; ora 12:00, la Căminul Cultural din str. Unirii nr. 14,
Craiova, jud. Dolj – 19 noiembrie 2014, ora 12:00, sala de ședinte a Primariei Municipiului Craiova, din str. A.I. Cuza, nr. 7,
Bucuresti – 20 noiembrie 2014, ora 14:00, la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice din Bd. Libertății nr. 12, sector 5.

Comunicat

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii privind documentația EIA afișată spre consultare, la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Bd. Libetății nr. 12, sector 5, București, sau la e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro sau la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, str. Petru Rareș nr. 1, județul Dolj, fax 0251 419035, sau la e-mail office@ampdj.anpm.ro, pana la data de 17 noiembrie 2014.

[ 29.09.2014 ]

  • EIAR_Anexa 1_Rezumatul Non Tehnic_RO

Comentariile publicului privind documentaţia EIA pot fi transmise până la data de 29 octombrie 2014 la adresa de e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro .

[ 17.09.2014 ]

[19.06.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit in data de 10.06.2014 din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria raportul de evaluare a impactului asupra mediului completat in conformitate cu solicitarile partii romane.

EIA Report

 [ 11.11.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria raportul de evaluare a impactului asupra mediului.

EIA Report

Anexa 1 Rezumat non-tehnic

Capitol al 11-lea Impactul transfrontalier

[ 06.09.2012 ]

Notificarea Bulgariei cu privire la proiectul”constructia unei unitati nucleare de ultima generatie la Kozloduy, Bulgaria.

Comentariile publicului privind proiectul propus pot fi transmise la adresa: camelia.hintea@mmediu.ro, pâna la data de 6 octombrie 2012

Document notificare