Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România

Data publicarii : 09 Sep 2022

La data de 30 august 2022, în a 13-a ediție a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 71.077,44 ha, din care 8.579,8 ha păduri virgine și 62.497,64 ha păduri cvasivirgine Creșterea de 1008 ha se datorează avizării unui număr de 2 noi studii de identificare mai vechi ce au necesitat unele completări și pe baza prevederilor unor noi amenajamente silvice. Pe site există și o dinamică pe ani a suprafețelor introduse în Catalog, care arată fără echivoc determinarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de a finaliza identificarea acestor păduri valoroase ecologic pentru a se institui asupra lor un regim de protecție strict. Facem apel cu această ocazie tuturor elaboratorilor de studii de identificare de a depune cât mai urgent la MMAP toate studiile începute, în vederea avizării lor și a introducerii în Catalog a pădurilor identificate. De asemenea, aferent pădurilor intrate în Catalog, a fost finalizată transpunerea spațială a amplasamentelor pădurilor cuprinse în Catalog în format .shp în proiecție Stereo 70 (EPSG 3844), care este disponibilă pe site-ul MMAP.

SHP | Catalog paduri virgine si cvasivirgine | Evoluție catalog pe ani