Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de RNP - Romsilva, prin Ocolul Silvic Turda, Direcţia Silvică Cluj

Data publicarii : 21 May 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru revizuirea „Amenajamentului fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de RNP - Romsilva, prin Ocolul Silvic Turda, Direcţia Silvică Cluj”, cu amplasamentul în județul Cluj și județul Alba, procedură derulată de APM Cluj în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 15/20.05.2024.