Natura 2000

Data publicarii : 17 Feb 2015

Formulare standard Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanță comunitară, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială avifaunistică, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000

 

Lista siturilor Natura 2000

Lista siturilor de importanta comunitara

Lista ariilor de protectie speciala avifaunistica

 

Raportări

Starea de conservare a speciilor și habitatelor conform art. 17 din Directiva Habitate

Starea de conservare a speciilor de păsări conform art. 12 din Directiva Păsări

Seminarii biogeografice

Concluzii Seminar biogeografic Sibiu 2008

Concluzii Seminar biogeografic Brindisi 2010

Concluzii Seminar biogeografic București 2012

Link-uri utile

Harta siturilor Natura 2000

Harta siturilor de importanță comunitară

Harta ariilor de protecție specială avifaunistică

Baza de date Natura 2000

Aplicația de gestionare a planurilor de management - SINCRON

Aplicația de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar - SIMSHAB