Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”

Data publicarii : 08 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administraţia Naţională „Apele Române”) este doamna director Michineci Liliana, adresă de e-mail: liliana.michineci@rowater.ro