Prioritățile Președinției spaniole (PRES ES) în domeniul schimbărilor climatice și protecției mediului (iulie – decembrie 2023)

Data publicarii : 21 Jun 2023

Priorităţile Președinției spaniole (PRES ES) în domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei mediului (iulie-decembrie 2023) – informații preliminare

 

Programul de lucru al viitoarei PRES ES va fi marcat, în principal, de activitatea legislativă intensă pentru adaptarea legislației UE la obiectivele Pactului Ecologic European și avansarea/accelerarea discuțiilor în vederea adoptării acestora pe această legislatură. Prin urmare, PRES ES și-a propus obiective și un calendar de lucru ambițioase, menite să finalizeze sau să avanseze cât mai mult negocierile pe o serie de dosare legislative prezentate de Comisia European- (COM) sau aflate deja în negociere.

Astfel, PRES ES a indicat că își propune finalizarea negocierilor cu Parlamentul European (PE) pentru 7 dosare legislative (directiva privind emisiile industriale – IED și Portalul Emisiilor; Gazele-F și ODS, restaurarea naturii, transferul deșeurilor și deșeurile electrice și electronice). În același timp, va avansa discuțiile la nivelul Consiliului UE (CONS) pentru încă 7 dosare, dintre care pentru 4 a indicat că are în vedere obținerea pozitiei CONS (ambalajele și deșeurile de ambalaje, calitatea aerului, epurarea apelor uzate urbane și certificarea absorbțiilor de carbon), iar pentru restul (lista substanțelor prioritare din apă,  justificarea mențiunii de „ecologic” și standardele CO2 pentru vehiculele grele) va avansa discuțiile la nivelul CONS. Deși nu a precizat un obiectiv clar pentru standardele CO2 pentru vehicule grele, cel mai probabil, va încerca obținerea poziției CONS.

La cele 14 dosare legislative în diverse stadii de discuții se vor adaugă încă 8 propuneri legislative pe care COM urmează să le prezinte până la sfârșitul anului. În plus, pe agenda Grupului de lucru Mediu se vor afla adoptarea mandatului UE de negociere pentru COP28 UNFCCC (concluzii ale CONS) și revizuirea NDC UE 2030.

Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 16 octombrie, respectiv 18 decembrie 2023.

Reuniunea informală a miniştrilor de mediu și schimbări climatice va avea loc în perioada 11 - 12 iulie 2023, în tandem cu reuniunea informală a miniștrilor energiei. În principiu, în prima zi, discuțiile se vor concentra pe aspectele de mediu: oceanele, solurile (fără legătură cu propunerea legislativă) și legătura între natură și implementarea obiectivelor Directivei privind energia din surse regenerabile (RED), iar în cea de a doua zi pe aspectele legate de schimbările climatice - viziunea strategică pentru COP28 UNFCCC și nivelul de ambiție (cu participarea viitorului Președinte COP 28).

Având în vedere contextul intern pe fondul alegerilor la nivel național (23 iulie a.c.), care pot conduce la unele schimbări la nivel politic cu posibil impact la nivelul obiectivelor și calendarului, viitoarea PRES ES a informat că unele elemente pot suferi modificări.

 

Pe larg

La 1 iulie 2023, Spania va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Reprezentanții PRES ES, la nivel de atașați de mediu, au organizat o reuniune informală pentru prezentarea generală a priorităţilor şi dosarelor care vor fi negociate pe timpul mandatului (iulie-decembrie 2023).

 

A. Priorități protecția mediului

PRES ES își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pentru dosarele legislative prezentate deja de COM:

•        Dosarele legislative în triloguri cu PE (5 dosare)

Emisiile industriale (IED) și Portalul emisiilor industriale: PRES ES își propune să închidă negocierile cu PE pe aceste dosare. În acest sens, au agreat deja cu PE data primului trilog pentru data de 19 iulie a.c. (ambele dosare). Planurile PRES ES sunt de a finaliza negocierile cu PE în trei triloguri și o multitudine de reuniuni tehnice tripartite. La nivel de Grup de lucru Mediu, PRES ES intenționează să organizeze o primă reuniune pentru a discuta amendamentele PE cel mai probabil în data de 5 septembrie a.c.. Poziția PE pe ambele dosare va fi adoptată în plenara din 10 iulie a.c..

Restaurarea naturii: PRES ES intenționează să demareze negocierile cu PE, în situația în care co-legislatorii vor avea pozițiile adoptate.

Transferul deșeurilor: PRES ES va continua discuțiile demarate de PRES ES pe acest dosar. În perioda imediat următoare se va concentra pe reuniunile tehnice tripartite pentru a clarifica cât mai mult posibil pozițiile co-legislatorilor și avansarea discuțiilor. Și-a exprimat speranța finalizării negocierilor cu PE pe mandatul său, dar acest lucru va depinde de modul în care vor avansa discuțiile cu PE, atât la nivel tehnic cât și la nivel politic. 

Deșeurile electrice și electronice: PRES ES și-a exprimat speranța de a finaliza negocierile cu PE pe acest dosar într-un singur trilog. A opinat că este foarte important semnalul pe care îl va da și CONS și probabilitatea ca PE  să  introducă  elemente noi.

•        Dosarele legislative în discuție la nivelul CONS (5 dosare)

Calitatea aerului: obiectivul PRES ES este obținerea poziției CONS sub formă de abordare generală, la CONS Mediu din octombrie a.c..

Epurarea apelor uzate urbane: obiectivul PRES ES este obținerea poziției CONS sub formă de abordare generală, la CONS Mediu din octombrie a.c..  

Lista substanțelor prioritare din apă: pe acest dosar, PRES ES își propune avansarea discuțiilor, cât mai mult posibil.

Ambalajele și deșeurile de ambalaje: PRES ES are în vedere obținerea poziției CONS sub formă de abordare generală, cel mai probabil la CONS Mediu din decembrie a.c..

Justificarea mențiunii de „ecologic”: acest dosar este strâns legat de rezultatele negocierilor cu PE asupra propunerii privind împuternicirea consumatorilor pentru tranziția ecologică (empowering consumers). Prin urmare, pentru moment, PRES ES nu intenționează să avanseze discuțiile într-un ritm foarte accelerat fără o imagine clară a eventualelor sinergii/legături/posibile dublări între cele două propuneri.

 

B. Priorități schimbări climatice

PRES ES își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pentru dosarele legislative prezentate deja de COM:

•        Dosarele legislative în triloguri cu PE (2 dosare)

Gazele fluorurate (Gaze-F) și substanțele care depreciază stratul de ozon (ODS): obiectivul PRES ES este să finalizeze negocierile cu PE, pe aceste dosare, în trilogul programat pentru data de 19 iulie a.c..

•        Dosarele legislative în discuție la nivelul CONS (2 dosare)

Certificarea absorbțiilor de carbon: obiectivul PRES SE este obținerea poziției CONS pe acest dosar, dar nu a specificat un calendar clar, evidențiind că acest lucru depinde și de pozițiile SM.

Standardele CO2 pentru vehicule grele (HDV): PRES SE va avansa discuțiile pe acest dosar. Nu a avansat un obiectiv, evidențiind dificultatea contextului și legătura cu discuțiile asupra EURO 7 (unde plănuiesc să avanseze rapid). Nu este exclus ca PRES ES să decidă obținerea poziției CONS, sub formă de abordare generală. 

 

C. Dosare viitoare (legislative și non-legislative).

În funcție de momentul publicării de către COM a dosarelor legislative, PRES ES va decide modul în care aceste dosare vor fi abordate. Aceste dosare vizează:

(i) cadrul legislativ privind sănătatea solurilor;

(ii) revizuirea Directivei cadru deșeuri, pentru aspectele legate de deșeurile alimentare și textile

(iii) revizuirea directivelor privind vehiculele scoase din uz și omologarea tip a vehiculelor cu motor;

(iv) revizuirea Regulamentului privind mercurul;

(v) propuneri privind micro-plasticele

(vi) pachetul REACH (poss. 3 propuneri legislative).

În domeniul schimbărilor climatice, cele mai importante discuții se vor concentra pe următoarele două dosare ne-legislative:

•        adoptarea mandatului UE pentru negocierile UNFCCC de la COP28 (Concluzii CONS). Conform programului PRES ES, textul Concluziilor CONS ar urma să ajungă în COREPER pe data de 4 octombrie a.c., în vederea adoptării la CONS Mediu din octombrie a.c.; 

•        revizuirea NDC UE 2030. În principiu, discuțiile vor urma calendarul celor pentru Concluziile CONS pentru COP 28 UNFCCC, documentul urmând a fi adoptat la CONS Mediu din octombrie a.c..

De asemenea, pe mandatul PRES SE vor fi adoptate Concluzii ale CONS pentru două rapoarte ale ECA (țintele de climă, economia circulară), precum și o serie de NBI-uri.

Referitor la păduri, PRES ES a informat că în perioada următoare COM va prezenta două propuneri: (i) propunerea de Regulament privind cadrul de monitorizare și raportare a datelor privind pădurile; (ii) revizuirea mandatului Comitetului permanent privind pădurile.