Prioritățile PRES suedeze în domeniul schimbărilor climatice și protecției mediului (ianuarie-iunie 2023)

Data publicarii : 19 Dec 2022

Programul de lucru al viitoarei PRES SE va fi marcat, în principal, de inițiativele legislative care derivă din documentele programatice ale Pactului Ecologic European (PEE).

PRES SE își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pentru dosarele legislative lansate sau care urmează să fie lansate în primele luni ale anului 2023 în următoarele domenii: schimbări climatice; poluare zero; economia circulară și biodiversitate. PRES SE și-a prezentat deja programul general de lucru (www.sweden2023.eu).

PRES SE și-a propus un calendar de lucru ambițios pe aceste domenii: (i) adoptarea poziției CONS pe anumite dosare legislative (emisiile industriale și E-PRTR, restaurarea naturii, transferurile de deșeuri, gazele fluorurate și substanțele care depreciază stratul de ozon) și avansarea discuțiilor pe dosarele existente sau care urmează să fie prezentate în curând (ambalaje și deșeuri de ambalaje, epurarea apelor uzate urbane, listă substanțe prioritare din apă, calitatea aerului, certificarea absorbțiilor de carbon, standardele de emisii CO2 pentru HDV); (ii) adoptarea mandatelor pentru reuniunile internaționale (decizii);

(iii) adoptarea unor seturi de Concluzii ale Consiliului ca reactie la rapoartele ECA (tintele de clima, economica si baterii).

În funcție de evoluția negocierilor pe pachetul Fit for 55 (EU-ETS), programul și calendarul de lucru ar putea suferi unele modificări pentru a facilita finalizarea cu celeritate a dosarului.

 

Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 16 martie, respectiv 20 iunie 2023. Reuniunea informală a miniştrilor de mediu și schimbări climatice va avea loc în perioada 18 – 19 aprilie 2023 (Stockholm), având ca temă principală accelerarea tranziției verzi. 

 

Pe larg

La 1 ianuarie 2023, SE va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Reprezentanții PRES SE, la nivel de atașați de mediu, au organizat o reuniune informală pentru prezentarea generală a priorităților și dosarelor care vor fi negociate pe timpul mandatului (ianuarie-iunie 2023).

A. Priorități protecția mediului

PRES SE își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pentru dosarele legislative prezentate deja de COM:

Emisiile industriale (IED): obiectivul PRES SE este obținerea acordului, sub forma abordării generale, la CONS Mediu din 16 martie 2023. În acest sens, va organiza o nouă dezbatere pe tema creșterii animalelor, ca activitate sub IED, la CONS Agrifish din luna ianuarie 2023. Prima reuniune la nivel tehnic este programată pentru 16-17 ianuarie 2023 când se va discuta primul text revizuit (circulat de PRES CZ), cu excepția aspectelor legate de creșterea animalelor. Fără a intra în detalii privind planificarea reuniunilor, a subliniat că ritmul de lucru va fi foarte accelerat în perspectiva identificării soluțiilor de compromis pentru definirea poziției CONS. Cu privire la E-PRTR a menționat că analizează posibilitatea obținerii poziției CONS la nivel de COREPER 1 după finalizarea poziției CONS pe IED.

Restaurarea naturii: obiectivul PRES SE este obtinerea acordului, sub forma abordarii generale, la CONS Mediu din 20 iunie 2023. In acest sens, discuțiile pe acest dosar vor fi demarate deja la nivel tehnic din 9 ianuarie 2023. Pentru această reuniune, PRES va circula  o notă de cadraj extinsă cu explicații detaliate și întrebări adresate SM. Prevederile abordate sunt cele din Capitolele III (planul național de restaurare) și IV (monitorizare și raportare).

Transferul deșeurilor: obiectivul PRES SE este obținerea acordului, sub forma abordării generale, la CONS Mediu din 20 iunie 2023. Discuțiile pe acest dosar vor fi reluate la nivel tehnic în data de 10 ianuarie. La această reuniune vor fi abordate, în principal, aspectele majore legate de Titlurile 4, 5 și 6. Intenția PRES SE este să lucreze pe baza comentariilor transmise în scris de SM. Dinamica reuniunilor va ține cont și de reuniunea Triple COP care va avea loc în luna mai 2023.

Calitatea aerului: obiectivul PRES SE este organizarea unei dezbateri de orientare la CONS Mediu din 20 iunie 2023 și se va concentra pe avansarea discuțiilor pe acest dosar. La nivel tehnic are în vedere organizarea unei reuniuni în luna ianuarie. PRES SE va organiza discuțiile pe tematici. Mai multe reuniuni sunt avute în vedere în a doua parte a mandatului PRES SE.

Epurarea apelor uzate urbane: se are în vedere organizarea unui schimb de opinii la CONS Mediu din 16 martie 2023. Prima reuniune la nivel tehnic este programată pentru 13 ianuarie 2023. PRES SE a informat că are în vedere organizarea a cel puțin 6 reuniuni pe acest dosar, dintre care 3 vor fi înainte de CONS Mediu din martie.

Lista substanțelor prioritare din apă: pe acest dosar, PRES SE și-a propus organizarea a cel mult 2 reuniuni tehnice în a doua parte a mandatului său.

Ambalajele și deșeurile de ambalaje: PRES SE și-a propus organizarea unui schimb de opinii la CONS Mediu din 16 martie 2023. Intenția sa este să progreseze cât mai mult posibil pe acest dosar foarte cuprinzător. Prima reuniune la nivel tehnic este programată pentru 12 ianuarie 2023.

B. Priorități schimbări climatice

În situația în care nu va fi posibilă ajungerea la un acord cu PE pe dosarul EU-ETS (Pachetul Fit for 55), acesta va deveni prioritatea principală în domeniul schimbărilor climatice. Astfel, în primele 2 luni de mandat se vor concentra pe finalizarea acestui dosar. 

PRES SE își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pentru dosarele legislative lansate sau care urmează să fie lansate în primele luni ale anului 2023:

Gazele fluorurate (Gaze-F) și substanțele care depreciază stratul de ozon (ODS): reprezintă o prioritate majoră, unde PRES SE intenționează să obțină acordul asupra poziției CONS și eventual demararea trilogurilor cu PE. PRES SE ar putea decide ca poziția CONS să fie adoptată la nivel de COREPER 1. Discuțiile la nivel tehnic vor continua pe baza abordării stabilite de PRES FR și continuate de PRES CZ, concentrându-se pe Regulamentul privind gazele fluorurate. Primele reuniuni la nivel tehnic pe aceste dosare sunt programate pentru 20 ianuarie (Gaze-F) și 17 februarie (ODS).

Certificarea absorbțiilor de carbon: obiectivul PRES SE este organizarea unui schimb de opinii la CONS Mediu din 16 martie 2023 și avansarea cât mai mult posibil a discuțiilor. PRES are în vedere organizarea a cel mult 3 reuniuni la nivel tehnic, înainte de reuniunea CONS din martie, prima urmând să fie în data de 3 februarie 2023 când se va prezenta și propunerea. De asemenea, acest dosar va figura și pe agenda CONS Agrifish din februarie pentru o dezbatere limitată la carbon farming.  

Standardele CO2 pentru vehicule grele (HDV): obiectivul PRES SE este organizarea unui schimb de opinii la CONS Mediu din 20 iunie 2023 și avansarea cât mai mult posibil pe acest dosar. PRES SE va stabili prima reuniune tehnică în funcție de data prezentării de către COM, dar are în vedere să se concentreze asupra acestui dosar în a doua parte a mandatului său. 

C. Alte dosare care ar putea fi prezentate pe mandatul PRES SE. În funcție de momentul publicării de către COM a dosarelor legislative, PRES SE va decide modul în care aceste dosare vor fi abordate. Aceste dosare vizează: (i) revizuirea Directivei privind vehiculele scoase din uz; (ii) Directiva cadru deșeuri; (iii) revizuirea Regulamentului privind mercurul; (iv) propunere legislativă privind justificarea mențiunii de „ecologic”; (v) propuneri privind micro-plasticele; (vi) posibil revizuirea Regulamentului REACH.

De asemenea, pe mandatul PRES SE vor fi prezentate trei rapoarte ale ECA (țintele de climă, economia circulară și baterii) pentru care vor fi adoptate seturi de Concluzii ale Consiliului.

PRES SE va avea pe agendă o serie de Decizii ale CONS pentru adoptarea mandatelor în vederea participării/prezentării poziției UE la diversele reuniuni internaționale (Triple COP, OSPAR, CMS, Minamata și SAICM).

D. Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 16 martie (Bruxelles), respectiv 20 iunie 2023 (Luxemburg).

Pentru reuniunea din 16 martie 2023 se are în vedere:

  • obținerea acordului, sub forma abordării generale, asupra IED;  
  • schimb de opinii pe tema ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
  • schimb de opinii pe tema certificării absorbțiilor de carbon;
  • schimb de opinii pe tema epurării apelor uzate urbane;
  • înverzirea Semestrului European (având în vedere agenda CONS, este posibil ca acest subiect să fie abordat la dejunul de lucru).

Pentru reuniunea din 20 iunie 2023 se are în vedere:

  • obținerea acordului, sub forma abordării generale, asupra Regulamentului privind restaurarea naturii;
  • obținerea acordului, sub forma abordarii generale, asupra Regulamentului privind transferurile de deșeuri;
  • dezbatere politică pe tema calității aerului;
  • dezbatere politică pe tema standardelor de emisii CO2 pentru HDV.

Reuniunea informală a miniștrilor de mediu și schimbări climatice va avea loc în perioada 18 – 19 aprilie 2023 (Stockholm), având ca temă principală accelerarea tranziției verzi. La această reuniune vor fi invitați reprezentanți ai sectorului de afaceri care au avut o contribuție la această tranziție.