Prioritățile PRES belgiene în domeniul schimbărilor climatice și protecției mediului (ianuarie – iunie 2024)

Data publicarii : 10 Jan 2024

Agenda de lucru a Președinției Consiliului UE în exercițiu (Președinția belgiană - PRES BE) va fi marcată, în principal, de activitatea legislativă intensă pentru adaptarea legislației UE cu obiectivele Pactului Ecologic European, urmărindu-se, totodată, finalizarea negocierilor interinstituționale pentru cât mai multe dosare în legislatura actuală. De asemenea, pentru dosarele care au fost prezentate mai târziu de COM sau care nu au înregistrat progrese suficiente, PRES BE va avansa discuțiile în vederea adoptării, acolo unde va fi posibil, a poziției CONS. Prin urmare, PRES BE și-a propus obiective și un calendar de lucru ambițioase care implică: (i) finalizarea negocierilor cu PE pentru 6 dosare legislative - certificarea absorbțiilor de carbon, standardele CO2 pentru vehicule grele noi, ambalajele și deșeurile de ambalaje, calitatea aerului, epurarea apelor uzate urbane și mercur. În același timp, va avansa discuțiile la nivelul CONS pentru încă 9 dosare, dintre care, pentru 6  a indicat că are în vedere obținerea poziției CONS (monitorizarea solului, revizuirea Directivei cadru deșeuri, justificarea mențiunii de „ecologic”, 3 dosare din domeniul substanțelor chimice), iar pentru restul (lista substanțelor prioritare din apă, vehiculele scoase din uz și microplasticele) va avansa discuțiile la nivelul CONS. Referitor la Regulamentul privind cadrul de monitorizare a pădurilor, pentru care se dorește obținerea poziției CONS, discuțiile vor avea loc într-un grup  de lucru comun Păduri-Mediu, dar nu există încă o hotărâre asupra formatului de CONS unde se va lua decizia politică (Mediu sau Agrifish).

La cele 16 dosare legislative în diverse stadii se vor adăuga discuțiile asupra inițiativelor nelegislative, pe care COM urmează să le prezinte în primele luni ale anului 2024. PRES BE se va concentra asupra discuțiilor strategice care să orienteze activitatea următoarei Comisii, cu accent pe viitorul cadru 2040 (obiectivul UE 2040 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră), revizuirea intermediară a celui de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu și consolidarea rezilienței la efectele schimbărilor climatice.  

Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 25 martie, respectiv 17 iunie 2024. Reuniunea informală a miniștrilor de mediu și schimbări climatice va avea loc în perioada 15 - 16 ianuarie 2024 (Bruxelles). Temele principale de dezbatere sunt tranziția justă, adaptarea la efectele schimbărilor climatice și economia circulară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe larg

La 1 ianuarie 2024, BE a preluat Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, care se va desfășura până la 30 iunie a.c..

A. Priorități protecția mediului și schimbărilor climatice (15 dosare legislative)

Prioritățile PRES BE în domeniul mediului și schimbărilor climatice vor fi axate pe trei obiective generale: (i) adaptarea și reziliența; (ii) tranziția justă și (iii) economia circulară și eficiența resurselor.

PRES BE își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pentru dosarele legislative:

  • Dosarele legislative în triloguri cu PE (6 dosare)

Standardele CO2 pentru vehicule grele noi: PRES BE intenționează să finalizeze negocierile cu PE și, în acest sens, are deja stabilit un calendar de lucru concret. Acest calendar implică: (i) o reuniune la nivel de Grup de lucru Mediu în data de 8 ianuarie pentru pregătirea mandatului de negociere cu PE; (ii) trilogurile sunt stabilite pentru 18 ianuarie, respectiv 6 februarie; (iii) după fiecare trilog se va organiza o reuniune pentru informare cu privire la rezultatul trilogului.

Certificarea absorbțiilor de carbon: PRES BE intenționează să finalizeze negocierile cu PE și, în acest sens, similar cu standardele CO2 pentru vehicule grele, are deja stabilit un calendar de lucru concret. Acest calendar implică: (i) o reuniune la nivel de Grup de lucru Mediu în data de 8 ianuarie pentru pregătirea mandatului de negociere cu PE, care va fi andosat în reuniunea COREPER 1 din săptămâna următoare (17/19 ianuarie); (ii) trilogurile sunt stabilite pentru 23 ianuarie, respectiv 19 februarie; (iii) după fiecare trilog se va organiza o reuniune pentru informare cu privire la rezultatul trilogului.

Epurarea apelor uzate urbane: PRES BE intenționează să finalizeze negocierile cu PE. Discuțiile au fost avansate destul de mult pe mandatul PRES ES (mai ales la nivel tehnic). Până acum a avut loc un singur trilog politic, iar PRES ES a avansat posibilitatea închiderii dosarului la următorul trilog politic (nu s-a avansat o dată). Pentru pregătirea mandatului pentru acest trilog, PRES BE va organiza o reuniune a Grupului de lucru Mediu în data de 16 ianuarie.

Calitatea aerului: PRES BE intenționează să finalizeze negocierile cu PE. Până acum au avut loc două triloguri politice pe mandatul PRES ES. Se continuă discuțiile la nivel tehnic cu PE, iar pregătirea discuțiilor în vederea adoptării mandatului pentru următorul trilog se va realiza la reuniunea Grupului de lucru Mediu din data de 9 ianuarie.

Ambalajele și deșeurile de ambalaje: având în vedere adoptarea abordării generale la CONS Mediu din 18 decembrie 2023, PRES BE va demara negocierile cu PE. În această situație se vor organiza două reuniuni ale grupului de lucru Mediu în 11 și 26 ianuarie 2024 pentru analizarea amendamentelor PE. Pentru moment, au fost programate două triloguri pentru începutul lunii februarie, respectiv sfârșitul lunii februarie/începutul lunii martie (nu s-au avansat date concrete).

Mercur: PRES BE și-a propus obținerea poziției CONS la nivel de COREPER 1 la finalul lunii ianuarie, respectiv demararea și finalizarea negocierilor cu PE. În acest sens, a informat că va lansa un nou apel pentru transmiterea de comentarii din partea SM, în vederea prezentării unui prim text revizuit care să fie analizat la reuniunea Grupului de lucru Mediu, planificată pentru 18 ianuarie.

  • Dosarele legislative în discuție la nivelul CONS (9 dosare)

Monitorizarea solului: PRES BE intenționează obținerea acordului pe acest dosar, sub forma abordării generale, la reuniunea CONS Mediu din 17 iunie a.c.. În acest sens, va continua discuțiile pe mandatul său, pentru care a planificat 10 reuniuni ale Grupului de lucru Mediu, prima reuniune fiind programată pentru 22 ianuarie.

Revizuirea Directivei cadru deșeuri (modificări din perspectiva deșeurilor alimentare și textile): PRES BE intenționează să lucreze pe acest dosar într-un ritm foarte accelerat pentru avansarea discuțiilor și stabilirea poziției CONS (nu a precizat dacă va fi la nivel CONS Mediu/COREPER) 1). Discuțiile pe fond pe acest dosar, vor demara la reuniunea Grupului de lucru Mediu din 12 ianuarie și ulterior vor fi organizate reuniuni la fiecare 2 săptămâni.

Justificarea mențiunii de „ecologic”: PRES BE intenționează să continue discuțiile într-un ritm mai accelerat decât până acum pentru avansarea discuțiilor și stabilirea poziției CONS (nu a precizat dacă va fi la nivel CONS Mediu/COREPER 1). Prima reuniune a Grupului de lucru Mediu, pe mandatul său, este programată pentru 19 ianuarie, după care va fi organizată câte o reuniune în luna februarie și martie, iar începând cu luna aprilie vor fi două reuniuni pe lună.

Pachet legislativ care vizează substanțele chimice (derivă din Strategia UE pentru chimicale): în acest pachet sunt incluse două Regulamente (stabilire platformei de date pentru substanțele chimice, respectiv consolidarea cooperării între Agențiile UE cu atribuții în domeniul chimicalelor) și o Directivă (reorganizarea atribuțiilor Agenției Europene pentru Chimicale). Pentru acest pachet se va institui un Grup de lucru ad-hoc care va implica și atașați din alte formate de CONS, decizia privind instituirea grupului urmând a fi luată la nivel de COREPER 1 (începutul lunii ianuarie). Prima reuniune a Grupului de lucru ad-hoc va avea loc la finalul lunii ianuarie. Poziția CONS ar urma să fie stabilită, până la finalul lunii iunie, la nivel de COREPER 1. 

Lista substanțelor prioritare din apă: pe acest dosar, PRES BE și-a propus avansarea discuțiilor. Prima reuniune a Grupului de lucru este planificată pentru data de 27 februarie și ulterior va organiza câte o reuniune pe lună.

Vehiculele scoase din uz: PRES BE va demara discuțiile la nivel de Grup de lucru Mediu începând cu luna martie și ulterior o reuniune pe lună.

Microplastice: PRES BE va demara discuțiile la nivel de Grup de lucru Mediu începând cu luna martie/aprilie.

B. Priorități păduri (1 dosar legislativ)

Cadrul de monitorizare a pădurilor: PRES BE și-a propus obținerea poziției CONS. Discuțiile la nivel tehnic vor avea loc într-un Grup de lucru comun Păduri-Mediu. Pentru moment, nu s-a luat încă o hotărâre asupra formatului de CONS unde se va lua decizia politică (Mediu sau Agrifish).

C. Inițiative non-legislative mediu și schimbări climatice

Pe mandatul PRES BE vor fi prezentate 5 comunicări care vizează: (i) viitorul cadru 2040 pentru stabilirea unui obiectiv UE 2040 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (sfârșitul lunii ianuarie/începutul lunii februarie); (ii) strategia de gestionare a emisiilor de carbon din industrie - Carbon Capture and Storage/CCS & Carbon Capture and Utilization/CCU (sfârșitul lunii ianuarie/începutul lunii februarie); (iii) două comunicări privind consolidarea rezilienței la efectele schimbărilor climatice - DG Mediu - concentrat pe gestionarea utilizării apei și DG Clima – concentrat pe riscuri (sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie); (iv) revizuirea intermediară a celui de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu/8 PAM (începutul lunii martie).

PRES BE își propune să organizeze ample discuții pentru viitorul cadru 2040 și strategia CCS/CCU (considerate la pachet), atât la nivel tehnic cât și politic. La nivel tehnic, se are în vedere prezentarea inițiativelor într-un Grup de lucru Mediu în care vor fi invitați și membrii Grupului de lucru Energie. La nivel politic, se au în vedere schimburi de opinii la CONS Mediu din 25 martie și 17 iunie. După prezentarea comunicării privind adaptarea (DG Clima), discuțiile vor include și acest domeniu.

Cu privire la 8 PAM, se are în vedere adoptarea unui set de concluzii mai ample la CONS Mediu din 17 iunie. A subliniat că se așteaptă ca discuțiile de la reuniunea informală a miniștrilor mediului din ianuarie să constituie un input important pentru aceste concluzii, mai ales din perspectiva economiei circulare.

D. Reuniuni la nivel înalt

PRES BE va organiza o serie de reuniuni la nivel înalt, pe diverse teme, la care a încurajat participarea la nivel politic: (i) tranziția justă (4-5 martie, Bruxelles); (ii) domeniul apelor (12 martie, Leuven); (iii) conferință în domeniul schimbărilor climatice (26 martie, după reuniunea CONS Mediu) - se va concentra pe aspecte legate de viitorul cadru 2040; (iv) economia circulară și utilizarea durabilă a resurselor (15-17 aprilie).