Planul național integrat privind energia și clima al Republicii Moldova

Data publicarii : 08 Apr 2024

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat notificarea întocmită conform art. 10 al Protocolului privind evaluarea strategică de mediu însoțită de proiectul planului și raportul privind evaluarea strategică de mediu.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului interesat privind documentele publicate spre consultare pot fi transmise în scris la sediul MMAP din Bld. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, și la adresele de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, anamaria.stanciu@mmediu.ro în 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ministerului.