Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare

Data publicarii : 25 Aug 2021

Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.

Hot. 8 din 19 august 2021Situatia atestatelor anulate-august 2021Atestate valabile-site-august 2021