Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe site-ul în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.

Data publicarii : 27 Apr 2021

     Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare( 1106/2018) emis prin Ordin de Ministru mentioneaza la art. 19 alin 1 ca:

Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe site-ul      în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.   


Hot. 4 din 22 aprilie 2021  Atestate valabile-site-aprilie 2021   Situatia atestatelor anulate-aprilie 2021