Hotararea nr. 3 din 23 martie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru expioatiiri forestiere

Data publicarii : 28 Mar 2023

Hotararea nr. 3 din 23 martie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru expioatiiri forestiere in conformitate  cu dispozitiile  art. 19 alin(1) din Regulamentul privind organizarea, functionarea si cornponenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare f'orestiera, precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor  nr.1106/2018 cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare.

Hot. 3 din 23 martie 2023 I Situatia atestatelor anulate-martie 2023 I Atestate valabile-site-martie 2023