Dezafectare Unităţi 1-4 Kozlodui, Bulgaria

Data publicarii : 15 Dec 2014

Decizia finala | Conditiile părții române

Proiectul bulgar “Propunere de investiţie pentru dezafectarea Unităţilor 1 – 4 la Kozlodui”

[ 23.09.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria, răspunsurile la observațiile și comentariile României privind raportul de evaluare a impactului asupra mediului elaborat pentru acest proiect.

Descarca Raspusurile părții bulgare la Observatiile Romaniei privind raportul EIA

 [ 12.09.2013 ]

Descarca arhiva de documente aferente Raportului EIA

[ 04.07.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria raportul de evaluare a impactului asupra mediului elaborate pentru proiectul “Dezafectarea unităţlor 1-4 ale Centralei Nucleare de la KOZLODUI, Bulgaria.

Descarca arhiva de documente

[ 17.05.2010 ]

Notificarea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria cu privire la proiectul “Propunere de investiţie pentru dezafectarea unităţilor 1 – 4 la Kozlodui”

Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria notificarea pentru proiectul “Propunere de investiţie pentru dezafectarea unităţilor 1-4 la Kozlodui”, conform cerinţelor procedurii Convenţiei Espoo.

 Notification (Notificarea în engleză)

Attachments: Maps – Hărţile Notificării