Canalul Bâstroe, Ucraina

Data publicarii : 15 Dec 2014

Proiectul ucrainean “Renovarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră” (Canalul Bâstroe)

[23.04.2019]
În cadrul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform prevederilor Convenției Espoo, punem la dispoziția publicului interesat raportul la programul de monitorizare complexă a mediului pentru perioada 2018-2019.
Comentariile referitoare la acest document pot fi transmise la adresa de e-mail aureliu.dumitrescu@mmediu.ro până la data de 30.05.2019. Pentru asigurarea continuității informației, anexăm, de asemenea, și raportul de monitorizare pentru perioada 2017-2018, precum și comentariile României la acest raport”

[ 09.03.2010 ]

- Răspunsul părţii ucrainiene la comentariile şi observaţiile autorităţilor române şi organizaţiilor non-guvernamentale referitoare la Evaluarea Impactului asupra Mediului a Fazei a II-a a proiectului căii navigabile de mare adâncime “Dunăre – Marea Neagră”

– Comentariile referitoare la acest document pot fi transmise la adresa mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la 10 aprilie 2010.

Descarca Anexa A / Anexa B

[ 11.06.2009 ]

- Dezbaterea publică a studiului referitor la impactul transfrontier al proiectului ucrainean “Renovarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră” (canalul Bâstroe)

         – În data de 9 iunie 2009, a avut loc la Tulcea, dezbaterea publică a studiului referitor la impactul transfrontier al proiectului ucrainean “Renovarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră”.

Dezbaterea a fost organizată de Ministerul Mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu sprijinul autorităţilor locale.

Din partea Ucrainei au fost prezenţi reprezentanţi ai dezvoltatorului proiectului, întreprinderea de stat Delta Lotman, precum şi ai ministerului mediului, institutelor de cercetare şi ai autorităţilor din Odessa şi Vâlkovo.

Partea ucraineană a făcut o scurtă prezentare tehnică a proiectului subliniind, în repetate rânduri, că – în conformitate cu cercetările şi studiile pe care le-au efectuat – renovarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră nu are impact semnificativ asupra mediului, contrar concluziilor Comisiei Internaţionale de Anchetă a Convenţiei Espoo.

 În cadrul discuţiilor care au avut loc pe marginea acestui proiect, publicul român a adresat întrebări părţii ucrainene cu privire la impactul ecologic, economic şi social pe care îl poate avea proiectul, în special cu referire la speciile de păsări şi peşti care ar putea fi afectate pe termen mediu şi lung.

Din rândul publicului participant la dezbatere, au fost formulate întrebări de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale de mediu din România, precum Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Societatea Ornitologică Română şi jurnalişti (Evenimentul Zilei, Tulcea Expres, RRA).

Observaţii şi propuneri privind documentaţia proiectului “Bâstroe” mai pot fi transmise până pe data de 19 iunie 2009, la adresele de e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro şi arbdd@ddbra.ro.

[ 12.05.2009 ]

- Dezbaterea publică a studiului referitor la impactul transfrontier al proiectului ucrainean “Renovarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră”

        – Dezbaterea va avea loc în data de 9 iunie 2009, ora 15:00, la sediul Consiliului Judeţean Tulcea, str. Păcii nr. 20, Tulcea.

Informaţii privind potenţialul impact transfrontier asupra mediului al proiectului propus:

** studiul intitulat “Evaluarea posibilului impact transfrontieră asupra mediului în cazul căii navigabile Dunăre – Marea Neagră, în sectorul ucrainean al Deltei Dunării” – în limba engleză;

** “Capitolul 8. Sumar şi Concluzii” – în limba română.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic, până la 9 iunie 2009, la sediul următoarelor autorităţi:

 - A.P.M. Tulcea – str. 14 Noiembrie nr. 5, Tulcea, office@apmtl.ro;

- A.R.B.D.D. – str. Portului nr. 33 A, Tulcea, arbdd@ddbra.ro;

- Ministerul Mediului – b-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, mihaela.macelaru@mmediu.ro

[ 26.02.2009 ]

Ministerul Mediului a primit din partea Ucrainei studiul intitulat “Evaluarea posibilului impact transfrontieră asupra mediului în cazul căii navigabile Dunăre – Marea Neagră, în sectorul ucrainean al Deltei Dunării“

Transfrontieră EIA – Secţiunile 1 – 3 / versiune engleză

Transfrontieră EIA – Secţiunea 4 / versiune engleză

Transfrontieră EIA – Secţiunile 5 – 6 / versiune engleză

Transfrontieră EIA – Secţiunea 7 / versiune engleză

Capitolul 8. Sumar şi Concluzii / versiune română

Partea ucraineană menţionează că acest studiu este anexa la Studiul anterior “Realizarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe braţele Chilia şi Bâstroe ale Dunării” pentru proiectul Faza II a Proiectului de renovare a căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră.

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a primit din partea Ucrainei notificarea pentru proiectul “Faza II a Proiectului de renovare a căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră“, conform cerinţelor procedurii Convenţiei Espoo

Notification to the affected parties on a proposed activity in accordance with article 3 of the Espoo Convention regarding the Phase II of the Project on the Renovation of Deep-Water Navigation Route “Danube-Black Sea” in the Ukrainian part of Danube Delta

Notificarea Ucrainei / versiune engleză

Comentariile publicului privind proiectul propus pot fi transmise la adresele:

mihaela.macelaru@mmediu.rocorina.sandu@mmediu.ro, până la 1 noiembrie 2008.

Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems

Summary Report

Capitolul 1-3

Capitolul 4-4.2

Capitolul 4.3-5

Capitolul 5-7

Dunărea

Appendices