Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP-Romsilva, din U.P. I Teliuc U.P. II Toplița, U.P. III Lunca Cernii, prin Ocolul Silvic Hunedoara, Direcția Silvică Hunedoara

Data publicarii : 25 Apr 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP-Romsilva din U.P. I Teliuc U.P. II Toplița, U.P. III Lunca Cernii, prin Ocolul Silvic Hunedoara, Direcția Silvică Hunedoara”, cu amplasamentul în județul Hunedoara, județul Timiș și județul Caraș-Severin, procedură derulată de APM Hunedoara, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 9/25.04.2024.

                  •      Aviz de mediu

                  •      Amenajament silvic

                  •      Raport de mediu

                  •      Studiu de Evaluare Adecvată