Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Valea Cibinului - Săliște

Data publicarii : 12 Jun 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru revizuirea „Amenajamentului fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Ocolul Silvic Valea Cibinului – Săliște”, Direcţia Silvică Sibiu, cu amplasamentul în județul Sibiu și județul Alba, procedură derulată de APM Sibiu în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 18/12.06.2024.

 •      Aviz de mediu

•      Amenajament silvic

•      Raport de mediu

•      Studiu de Evaluare Adecvată