Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor juridice DEAL PROPRIETĂȚI SRL, TRANSPAD PROPRIETIES SRL și persoanelor fizice Degenfeld Schonburg Paul, Deghenfeld Schonburg Paul Francisc Augustin-Cristof, Dulf Vasile, Sav Maria și Mateaș Aurelia, U.P. II Degenfeld-Hodod

Data publicarii : 03 Jun 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru planul  „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor juridice DEAL PROPRIETĂȚI SRL, TRANSPAD PROPRIETIES SRL și persoanelor fizice Degenfeld Schonburg Paul, Deghenfeld Schonburg Paul Francisc Augustin-Cristof, Dulf Vasile, Sav Maria și Mateaș Aurelia, U.P. II Degenfeld-Hodod ”, cu amplasamentul în județul Satu Mare și județul Maramureș, procedură derulată de APM Satu Mare în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 16/03.06.2024.

•      Aviz de mediu

•      Amenajament silvic

•      Raport de mediu

•      Studiu de Evaluare Adecvată