Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Pietrele Șipotului și Vaca, Obștii Paltinul Novaci, Obștii Coasta Petresei – U.P. I Novăceni

Data publicarii : 25 Apr 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Pietrele Șipotului și Vaca, Obștii Paltinul Novaci, Obștii Coasta Petresei – U.P. I Novăceni” cu amplasamentul în județul Gorj și județul Vâlcea, procedură derulată de APM Gorj în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 10/25.04.2024.

                  •      Aviz de mediu

                  •      Amenajament silvic

                  •      Raport de mediu

                  •      Studiu de Evaluare Adecvată