Rapoartele privind monitorizarea efectelor asupra mediului pentru Programele Interreg V-A România-Bulgaria, România –Ungaria și România –Serbia

Data publicarii : 21 Apr 2020

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia”, “Programul Interreg V-A România –Bulgaria” și „Programul Interreg V-A România – Ungaria”, MMAP pune la dispoziţia publicului rapoartele privind monitorizarea efectelor asupra mediului pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019”, în conformitate cu prevederile art. 27 (4) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.