Procesul Verbal nr. 170244/DA/3.03.2015 al Comisiei de analiza a contestatiilor formulat ca urmare a rezultatelor consemnate in procesul verbal nr. 170133/DA/13.03.2015 al Comisiei de atribuire a dreotului de gestionare

Data publicarii : 23 Mar 2015

[23.03.2015] Proces Verbal nr. 170244/DA/3.03.2015 al Comisiei de analiza a contestatiilor formulat ca urmare a rezultatelor consemnate in procesul verbal nr. 170133/DA/13.03.2015 al Comisiei de atribuire a dreotului de gestionare.

Proces Verbal