Platforma pentru Finanțare Durabilă

Data publicarii : 30 Jun 2020

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia - (RT))  a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 22 iunie a.c.

RT prevede definirea unor criterii uniforme pentru a stabili durabilitatea din punct de vedere al mediului a unei activități economice cu scopul de a măsura gradul de durabilitate a unei investiții din perspectiva a șase obiective de mediu:
(1) atenuarea schimbărilor climatice (mitigation);
(2) adaptarea la schimbările climatice (adaptation);
(3) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
(4) tranziția către o economie circulară;
(5) prevenirea și controlul poluării;
(6) protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor.

În același timp, pentru a fi considerată durabilă din punctul de vedere al mediului și eligibilă conform taxonomiei, o activitate economică trebuie să contribuie substanțial la unul sau mai multe obiective de mediu, fără a avea impact negativ semnificativ asupra niciunuia dintre celelalte obiective de mediu (do no significant harm - DNSH), respectând garanțiile sociale minime și criteriile tehnice de examinare

Conform art. 20 din RT, Comisia Europeană (COM)  instituie o platformă privind finanțarea durabilă, alcătuită în mod echilibrat, pe lângă reprezentanți ai instituțiilor financiare și de supraveghere europene, din experți care reprezintă părțile interesate private relevante, societatea civilă sau mediul academic. Membrii publici ai platformei vor fi direct numiți de către COM.

COM a lansat apelul pentru selectarea membrilor Platformei pentru Finanțare Durabilă, valabil o perioadă de patru săptămâni (termen 16 iulie ac). Detaliile privind modalitatea prin care părțile interesate își pot depune candidatura sunt disponibile la https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app