Managementul Riscului la Inundaţii

Data publicarii : 04 Dec 2014

Inundaţiile constituie fenomene naturale şi sunt o componentă a ciclului hidrologic natural al Pământului.

Acestea au marcat, de-a lungul vremii, dezvoltarea societăţii umane, ele fiind, din punct de vedere geografic, cele mai răspândite dezastre de pe glob, cele mai mari producătoare de pagube şi victime omeneşti.

Managementul riscului la inundaţii înseamnă aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil.

De-a lungul timpului, au existat mai multe forme de abordare a fenomenului, de la noţiunea de luptă împotriva inundaţiilor, omul a trecut succesiv la noţiunile de apărare împotriva inundaţiilor şi apoi la prevenirea inundaţiilor.

Inundaţiile produse în numeroase ţări în ultimii ani şi consecinţele lor au condus, pe fondul unei creşteri a responsabilităţii sociale, la o nouă abordare, aceea de management al riscului la inundaţii, care se realizează coordonat de către toţi factorii responsabili şi care presupune conştientizarea şi implicarea comunităţilor umane în evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi reducerea pagubelor.

Practica mondială a demonstrat că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, care conduc la un şir de măsuri şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.

Managementul riscului la inundaţii este astfel rezultatul unei combinaţii ample, dintre măsurile şi acţiunilepreventive premergătoare producerii fenomenului, cele cu caracter operativ din timpul desfăşurării inundaţiilor şi cele de refacere întreprinse post inundaţii (de reconstrucţie şi învăţăminte deprinse ca urmare a producerii fenomenului).

Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung (perioada 2010 – 2035)

Hotărârea de Guvern nr. 846 din 11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 6 septembrie 2010

Descarca documentul Hotărârea de Guvern nr. 846 din 11.08.2010

Avizul de Mediu nr. 18 din 04.06.2010 emis în scopul adoptării Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung (perioada 2010 – 2035)

Descarca documentul Avizul de Mediu nr. 18 din 04.06.2010

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații

Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (în limba română):

Descarca documentul Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații

Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks (în limba engleză):

Descarca documentul Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council

Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență

Lista actelor normative în vigoare din domeniul managementului situațiilor de urgență

Descarca documentul Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență 

Descarca documentul Lista actelor normative din domeniul managementului situațiilor de urgență

Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență (C.M.S.U.)

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (C.M.S.U.) și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență (C.O.S.U.)

Ordinul nr. 910 din 11.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al C.M.S.U. și al C.O.S.U.

Componența nominală a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (C.M.S.U.) și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență (C.O.S.U.) cu activitate permanentă

Ordinul nr. 2498 din 18.10.2011 privind aprobarea componenței nominale a C.M.S.U. și a C.O.S.U.

Rapoarte

Aici urmează să fie publicate diverse rapoarte referitoare la Managementul Riscului la Inundaţii la nivel de bazine hidrografice, etc.

Raport de …

[ Format PDF, 77,2 Kb ]

Raport despre …

[ Format PDF, 77,2 Kb ]

Proiecte

Proiectele existente în domeniul Managementului Riscului la Inundaţii, proiecte la care și România participă, sunt:

Proiectul Danube Floodrisk

Proiectul Water CoRe

Evenimente

Aici urmează să fie prezentate diversele evenimente referitoare la Managementul Riscului la Inundaţii

» …

» …