Instituţii Europene

Data publicarii : 05 Dec 2014

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană, parteneriat economic şi politic unic, este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951 între şase state europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După şase valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; 2007: România şi Bulgaria, 2013: Croaţia), Uniunea Europeană are astăzi 28state membre.
Turcia  Serbia, Muntenegru, Albania, Islanda şi Republica Macedonia sunt state candidate cu care negocierile de aderare au început.
Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea.

Comisia Europeană – Direcţia Generală Mediu

Direcţia Generală Mediu este una din cele 40 de direcţii generale şi servicii care formează Comisia Europeană. Cunoscută ca DG Mediu, obiectivul general al Direcţiei este să protejeze, să conserve şi să îmbunătăţească mediul pentru generaţiile actuale şi cele viitoare. Pentru a reuşi acest lucru propune politici care să asigure un grad înalt de protecţie a mediului în Uniunea Europeană şi care să asigure calitatea vieţii cetăţenilor UE.
Web-site: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Consiliul de Mediu al Uniunii Europene

Consiliul de Mediu al Uniunii Europene este compus din miniştrii mediului care se întâlnesc de patru ori pe an. Deciziile sunt luate prin votul majorităţii calificate în procedura ordinară cu Parlamentul European.
În acest domeniu, Comunitatea Europeană are sarcina de a promova creşterea armonioasă, echilibrată şi dezvoltarea durabilă a activităţilor economice care să respecte în special cerinţa de a asigura un grad înalt de calitate a mediului.
Web-site: http://www.consilium.europa.eu/en/home/

Parlamentul European – Comitetul pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentară

Înfiinţat în 1973, Comitetul pentru Mediu a fost al 12-lea comitet specializat. Ulterior el a crescut în mărime (de la 36 la 135 de membri) şi influenţa datorită extinderii responsabilităţilor şi creşterii interesului publicului. Comitetul este responsabil cu politica de mediu şi măsurile pentru protecţia mediului, în special vizând: 

  1. poluarea aerului, a solului şi a apei, managementul şi reciclarea deşeurilor, substanţele şi preparatele, nivelul de zgomot, schimbările climatice şi protecţia biodiversităţii,
  2. dezvoltarea durabilă,
  3. măsurile regionale şi internaţionale şi acordurile privind protecţia mediului,
  4. refacerea mediului afectat,
  5. protecţia civilă,
  6. Agenţia Europeană de Mediu.

Web-site: http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home.html

Agenţia Europeană de Mediu

Sarcina Agenţiei Europene pentru Mediu (AEM) este de a furniza informaţii actuale, relevante şi corecte despre mediu. AEM sprijină organismele responsabile cu elaborarea şi implementarea strategiei de mediu la nivel european şi naţional, precum şi publicul.
Informaţiile AEM permit UE şi statelor membre ale Agenţiei să adopte decizii realiste în vederea îmbunătăţirii mediului, integrării aspectelor de mediu în strategiile economice şi asigurării dezvoltării durabile. Agenţia pune accent pe susţinerea factorilor decizionali principali la nivel european.

Web-site: http://www.eea.europa.eu

 

Alte instituţii europene:

Web-site: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm