Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Data publicarii : 26 Jun 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Proiect OUG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 3 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția  Generală Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul.
Persoana de contact este doamna Cristina Dumitrescu, Director General, adresă de e-mail: cristina.dumitrescu@mmediu.ro