Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de calcul și acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite Asociației Composesorale Sândominic Csíkszentdomokosi Közbirtokosság și Obștei Muntele Runcu pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă în perioada 1 ianuarie 2017 - 6 iulie 2017, pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive.

Data publicarii : 05 Jul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministeruluil Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de calcul și acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite Asociației Composesorale Sândominic Csíkszentdomokosi Közbirtokosság și Obștei Muntele Runcu pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă în perioada 1 ianuarie 2017 -  6 iulie 2017,   pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive.

NF HG 2017HG 2017

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Păduri și Strategii în Silvicultură, persoană de contact: Silvia Bratu email silvia.bratu@mmediu.ro