Proiect de Ordonanță de urgentă a Guvernului privind dezvoltarea versiunii 3.0 a Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase, precum și pentru modificarea unor acte normative

Data publicarii : 29 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordonanță de urgentă a Guvernului privind dezvoltarea versiunii 3.0 a Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Proiect Ordin | Nota de fundamentare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoanele de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt domnul Dănuț Iacob, adresă de e-mail: danut.iacob@mmediu.ro și domnul Gabriel Oltean, adresă de e-mail: gabriel.oltean@mmediu.ro .


[20.02.2024]

ANUNȚ

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordonanță de urgentă a Guvernului privind dezvoltarea versiunii 3.0 a Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase, precum și pentru modificarea unor acte normative.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 27 februarie 2024, între orele 14.00 - 16.00, la sediul MMAP, Sala de Consiliu, parter, din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti, dezbaterea publică având ca subiect proiectul de Ordonanță de urgentă a Guvernului privind dezvoltarea versiunii 3.0 a Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Înscrierile pentru luarea cuvântului şi recomandările cu privire la propunerile de completare sau modificare a actului normativ supuse dezbaterii publice se vor transmite la adresa de e-mail: gabriel.oltean@mmediu.ro și danut.iacob@mmediu.ro, până la data de 26 februarie 2024.

De asemenea,dezbaterea va avea loc și în sistem videoconferință, prin intermediul platformei Webex. Toți cei care doresc să participe activ la dezbaterea publică (exprimare puncte de vedere, întrebări etc.) se pot înscrie, ca participanți, la adresa de email: gabriel.oltean@mmediu.ro, până la data de 26 februarie 2024.