Proiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 185/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

Data publicarii : 08 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice , cu termen de consultare 10 zile pentru primirea propunerilor/observațiilor, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 185/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia.

Proiect Ordin I Referat de aprobare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Irina Nicolau, adresă de e-mail: irina.nicolau@afm.ro