Proiect de ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de floră și faună sălbatice

Data publicarii : 26 Jan 2024

În vederea promovării proiectului de ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de floră și faună sălbatice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice pentru o perioadă de 10 de zile, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ.

Proiect Ordin | Notă privind publicarea pe site

Menționăm că observațiile/propunerile de modificare ale persoanelor interesate, pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site.

Persoana de contact din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-l Pasmangiu Ștefan, consilier în cadrul Direcției Biodiversitate, tel.: 021.408.96.34, e-mail: stefan.pasmangiu@mmediu.ro