Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere.

Data publicarii : 01 Feb 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere.

Proiect HG | Nota de fundamentare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, persoane de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Dănuț Iacob, email: danut.iacob@mmediu.ro și Gabriel Oltean, email: gabriel.oltean@mmediu.ro.