Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare anuale a României la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anul 2023

Data publicarii : 29 Jan 2024

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune consultării publice ”Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare anuale a României la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anul 2023” precum și Nota de fundamentare a acestuia.

PROIECT HG | NOTA DE FUNDAMENTARE

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbă Climatice,, persoana de contact: Amelia Turturean, email: amelia.turturean@mmediu.ro,  tel 021 408 96 35.