Anunt privind organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut in data de 25.08.2022, ora 10:00 proba scrisa

Data publicarii : 26 Jul 2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut in data de 25.08.2022, ora 10:00 proba scrisa


Rezultat selectie dosare la Comp Afaceri Europene DGRIAE

Rezultat selectie dosare la Comp Rel Int si Protocol DGRIAE

Rezultat selectie dosare la DCCIA

Rezultat selectie dosare la DGDSC

Rezultat selectie dosare la SMFE

Rezultat selectie dosare DGEICP

Rezultat selectie dosare Directia Comunicare

REZULTAT SELECTIE DOSARE LA DGDSC1

REZULTAT SELECTIE DOSARE LA DGEIA1

REZULTAT SELECTIE DOSARE LA DGRUJRP1

Rezultat selectie dosare toate directiile ADMIS

REZULTAT PROBA SCRISA 71799

Rezultat proba scrisă DGRUJRP 71518

Rezultat proba scrisa DGRUJRP 71799

REZULTAT PROBA SCRISA LA DGEIA 

REZULTAT PROBA SCRISA SAAN

REZULTAT PROBA SCRISA LA DGRUJRP

Rezultat selectie dosare DGPSSSAFC

REZULTAT PROBA SCRISA

Rezultatul probei scrise Compartimentul Deseuri -DGDSC

Rezultatul probei scrise Compartimentul Relatii Internationale - DGRIAE

Rezultatul probei scrise la Compartimentul Afaceri Europene -DGRIAE

REZULTAT PROBA SCRISA LA DGDSC

REZULTAT PROBA SCRISA LA DGRUJRP

Rezultat proba scrisa Serviciul Managementul Fondurilor Europene

Rezultat interviu

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisa Serviciul Managementul Fondurilor Europene

Rezultat interviu

REZULTATUL INTERVIULUI la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut la Compartiment Dispecerat Păduri, Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos în Silvicultură, Serviciul Strategii și Dezvoltare Sustenabilă din cadrul Direcției Generale Păduri și Strategii în Silvicultură și la Serviciul Administrare Fond Cinegetic din cadrul Direcției Generale Biodiversitate în data de 25.08.2022, ora 1000 - proba scrisă

REZULTAT PROBA INTERVIULA DGEIA 

REZULTAT PROBA interviu SAAN

REZULTAT PROBA INTERVIU LA DGRUJRP  - Contencios

REZULTAT PROBA INTERVIU LA DGRUJRP-SRPSDS

REZULTAT PROBA INTERVIU LA DGDSC

Proba interviu Compartimentul Afaceri Europene

Proba interviu Compartimentul Relatii Internationale

PROBA INTERVIU Serviciul Managementul Fondurilor Europene

Rezultatul probei interviu COMPARTIMENTUL DESEURI -DGDST

Rezultatul provei interviu Directia Corp Control

Rezultat final DGEICPSC

Rezultat final Directia Comunicare

Rezultat Final Directia Comunicare1

Rezultatul final - Compartimentul Deseuri 

Rezultatul final - Compartimentul Relatii Internationale

Rezultatul final - Compartimnetul Afaceri Europene

Rezultatul final - Directia Corp Control, Integritate si Anticoruptie

Rezultatul final - Directia Corp Control, Integritate si Anticoruptie

REZULTAT FINAL PROMOVARE IN GRAD

REZULTAT FINAL Contencios 

REZULTAT FINAL SAAN

REZULTAT FINAL SRPSDSC

REZULTATUL  FINAL DGDSC

REZULTAT FINAL DGEIA