Anunţ de începere a proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare”, cod SMIS 2014+ 139943

Data publicarii : 29 Sep 2021

 

Anunţ de începere a proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare

 

Bucureşti, 29 septembrie 2021

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor implementează, începând din luna august 2021,  proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare”, cod SMIS 2014+ 139943.

Proiectul este derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli” – INCAS București şi Garda Națională de Mediu.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea sistemului național de evaluare şi monitorizare a calității aerului şi implică extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului din administrația instituțiilor aflate în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului cu scopul creșterii acurateței informațiilor specifice şi a capacității de răspuns la episoadele de poluare în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu din zona urbană şi promovarea măsurilor de reducere a poluării aerului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Eficientizarea monitorizării calității aerului înconjurător desfășurată de către autoritățile responsabile de politică publică în domeniu;
  • Optimizarea metodelor de monitorizare şi a timpului de răspuns pe baza sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calității aerului;
  • Extinderea capabilităților MMAP/ANPM/APM de monitorizare a calității aerului în cazul evenimentelor cu impact asupra mediului pe termen scurt şi mediu;
  • Ridicarea nivelului de acurateţe a informaţiilor furnizate de autorităţile de mediu responsabile pentru protecţia mediului;
  • Creșterea nivelului de încredere în autoritățile de mediu naționale şi locale prin informarea promptă a populaţiei.

Bugetul total al proiectului este de 57.032.004,04 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 48.206.969,94 lei.

Perioada de implementare a proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare” este de 24 de luni.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014 - 2020

 

Date de contact: Marisanda PÎRÎIANU, manager de proiect: marisanda.piriianu@mmediu.ro