Proiect de Ordin privind aprobarea Listei speciilor de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora, în cadrul Proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Data publicarii : 21 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Listei speciilor de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora, în cadrul  Proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact: doamna Antonia OPRIȘAN, consilier, adresă de e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro.