MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

Data publicarii : 19 Apr 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia.

Proiect OM  | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului - Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este: doamna Laura Dobre, adresă de e-mail: proiecteactenormative@afm.ro  .