Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015

Data publicarii : 07 Aug 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice pentru o perioada de 30 de zile, proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2021.

Proiect de HG | Nota de fundamentare

Menționăm că observațiile/propunerile de modificare ale persoanelor interesate, pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site. Persoana de contact din cadrul Ministerul Mediului pentru primirea comentariilor și observațiilor este doamna Ramona Zotta-Cherascu, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089546, email: ramona.zottacherascu@mmediu.ro.