Anunţ de recrutare pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Administrației Naționale de Meteorologie

Data publicarii : 19 Nov 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă declanşarea procesului de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Administrația Națională de Meteorologie.

Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Administrația Națională de Meteorologie. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

Denumire document Data
Anunţ de recrutare pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie 19.10.2020
Formular F1 -  Cerere înscriere 19.10.2020
Formular F2 -  Declarație pe propria răspundere privind conformitate documente 19.10.2020
Formular F3 -  Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosar 19.10.2020
Formular F4 -  Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal 19.10.2020
Formular F5 -  Declarația de interese 19.10.2020