Evaluare de mediu pentru strategii / planuri / programe

* ALTE DOCUMENTE STRATEGICE PLANURI / PROGRAME  POT FI CONSULTATE IN JOSUL PAGINII ***

[28.04.2017] Vezi prima varianta a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor

[2015-09-01]Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Regional 2014 – 2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru programul menționat.

Decizite de emitere aviz de mediu POR 2014 - 2020

Strategia naţională a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC)

[07.12.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia naţională a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC), punem la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru această Strategie

Decizie de emitere a avizului de mediu

Variantele finale ale strategiei, planului de acțiune și raportului de mediu pot fi accesate  la urmatoarele adrese :

[25.09.2015] În cadrul procedurii evaluării de mediu pentru planuri/programe/strategii, disponibilizăm pentru consultarea publicului documentele următoare:

  1. Strategia CRESC versiunea pentru dezbatere publică  DOC | PDF
  2. Planul naţional de acțiune clima 2016-2020 DOC | PDF
  3. RAPORT DE MEDIU la Strategia CRESC şi la Planul Naţional de Acţiune 2016-2020 DOC | PDF

Documentele pot fi consultate la sediul MMAP, Direcția Schimbări Climatice, iar comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise în scris pe adresa MMAP sau pe adresa de e-mail aureliu.dumitrescu@mmediu.ro. , în termen de 45 de zile calendaristice începând cu data de 29.09.2015. Anunțurile de presă sunt făcute în ziarul Național, cu datele de 25 și 28 septembrie 2015, fiind precizată și data dezbaterii publice, la sediul Universității Tehnice de Construcții București, Amfiteatrul Radu Priscu, Bd. Lacul Tei nr.122-124, sect. 2, în data de 12 noiembrie 2015, ora 9.30.

[15.06.2015] În cadrul procedurii evaluării de mediu pentru planuri/programe/strategii, punem la dispoziţia publicului variantele 1 si 2 ale ”Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC)”.

Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise în scris la adresa aureliu.dumitrescu@mmediu.ro .

Strategie Cresc - var. 1 PDF | DOCX

Strategie Cresc - var. 2 PDF | DOCX

Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020

[08.08.2015] În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru programul menționat.

Decizie emitere aviz mediu

[29.05.2015] Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului varianta revizuită a următoarelor documente:

Menționăm că documentele afișate sunt rezultatul procedurii de evaluare de mediu derulate, inclusiv a consultărilor publice desfășurate, a consultărilor și negocierilor cu reprezentanții serviciilor specializate ale Comisiei Europene, precum și a noii versiuni a Master Planului General de Transport.

Programul Interreg V-A România – Ungaria

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020

[14.08.2015] În cadrul procesului de elaborare a „Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”, pentru care Ungaria este autoritate de management, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este Autoritate Națională, punem la dispoziţia publicului Raportul de mediu, în limba engleză precum și un Rezumat non-tehnic în limba română. Menționăm că documentele în cauză sunt disponibile și pe site-ul MDRAP, la adresa: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-4172.

Comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise la adresa aureliu.dumitrescu@mmediu.ro în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul MMAP, până la data de 14 septembrie 2015.

EX-ANTE EVALUATION and STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT for the JOINT OPERATIONAL PROGRAMME for the HUSKROUA ENI CBC Programme 2014-2020Rezumat non-tehnic

[05.05.2015]  În cadrul procesului de elaborare a „Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”, pentru care Ungaria este autoritate de management, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este Autoritate Națională, punem la dispoziţia publicului documentul de definire a domeniului SEA, precum și un rezumat al acestuia, elaborate de Ungaria. Menționăm că documentul în cauză este disponibil în format PDF și pe site-ul programului, la adresa: http://www.huskroua-cbc.net/en/programming-of-the-2014-2020-period-in-the-frame-of-eni-cbc. Comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise la adresa aureliu.dumitrescu@mmediu.ro până cel târziu la data de 14 mai 2015.

HUSKROUA_Scoping Report_Final draftHUSKROUA_Scoping Report_Executive Summary

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

[18.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, punem spre consultarea publicului interesat următoarele documente:

Program Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

Raportul de mediu RO | EN

Informare privind modul în care Ucraina a parcurs procedura SEA

Calendarul procedurii SEA derulate în Romania

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro, până la data de 18 iunie 2015.

[24.03.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020”, punem la dispoziţia publicului interesat proiectul de program:

Program Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro. 

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

[18.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, punem spre consultarea publicului interesat următoarele documente:

Program Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020
Raportul de mediu
Informare privind modul în care Republica Moldova a parcurs procedura SEA
Calendarul procedurii SEA derulate în Romania
 
Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail oana.toader@mmediu.ro, până la data de 18 iunie 2015.
 

[23.03.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru ” Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020”, punem la dispoziţie pentru consultare, prima versiune a acestui program.

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail oana.toader@mmediu.ro.

Strategia de dezvoltare a transportului pe căi navigabile a Republicii Serbia

[19.03.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, potrivit cerințelor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 349/2009, a fost notificat de către Republica Serbia asupra documentului strategic “Strategia de dezvoltare a transportului pe căi navigabile a Republicii Serbia".

Notificarea Republicii Serbia

Comentariile publicului privind documentul strategic propus pot fi transmise la adresa: anca.mihaescu@mmediu.ro.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII

[25.02.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru ”Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării”, punem la dispoziţie pentru consultare următorul document:

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: anca.mihaescu@mmediu.ro.”

Programul ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

[03.12.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice varianta actualizata (noiembrie 2014) a proiectului de strategie a acestui program.

Program ENI CBC Bazinul Marii Negre_noiembrie 2014

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro.

[05.11.2014] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 – 2020”, punem la dispoziţia publicului interesat proiectul de program:

Program ENI CBC Bazinul Marii Negre

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

[09.09.2014] PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – REPUBLICA SERBIA 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:
Program de cooperare final, versiunea în limba română.
Raport de mediu final, versiunea în limba română
Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele: lucia.trif@mmediu.ro și anca.mihaescu@mmediu.ro.
 
 
[ 17.09.2014 ] Informații privind desfășurarea procedurii de evaluare strategică de mediu în Republica Serbia pentru “PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA –REPUBLICA SERBIA 2014-2020”
 
[08.09.2014] Program de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020 
În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului proiectul de program şi de raport de mediu elaborat pentru acesta. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării, până cel târziu la data de 06 octombrie 2014.
Draft CP Danube
Draft CP Danube ANNEXES

FINAL DRAFT CP Danube SEA 
 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
 
[14.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, punem la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru acest program.
Descarca Decizia 
 

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, punem la dispoziţia publicului, pentru consultare, Raportul de mediu al PNDR 2014-2020 modificat conform observațiilor și comentariilor publicului formulate la dezbaterea publică din data de 2.10.2014:

Raport de Mediu modificat

Raportul de mediu al PNDR 2014-2020 modificat-dezbatere publică
[25.08.2014]  Urmare a derulării evaluării strategice de mediu efectuată în cadrul evaluării ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală aferent perioadei 2014-2020, titular fiind Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru PNDR 2014-2020, punem la dispoziţie pentru consultare publică următoarele documente:
Raport de mediu:
Document de programare – PNDR 2014-2020:

Comentariile și observațiile scrise privind documentele afişate spre consultare, pot fi trimise până la data de 2.10.2014 la sediul MMSC din B-dul Libertații nr.12, sect.5, București sau electronic pe adresa de e-mail: lucia.trif@mmediu.ro, precum și la sediul titularului (MADR) din B-dul Carol I nr.2-4, sect.3 sau electronic pe adresa de e-mail: viitorulpndr@madr.ro ;
Ședința de dezbatere publică va avea loc în data de 2.10.2014 începând cu ora 11.00 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sala 20.
 

Planul Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

Vezi Revizie 2016

[03.12.2015]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, în calitate de titular al Planului Național de Tranziție (TNP) pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, informează publicul asupra modificării TNP:

[10.09.2015] Declarația titularului Planului Naţional de Tranziţie pentru instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

[14.05.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Planul Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, punem la dispoziția publicului interesat decizia emiterii avizului de mediu pentru acest program.

Decizie de emitere a avizului de mediu

 

[13.03.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5 , București, în calitate de titular al Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, anunță publicul interesat despre disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu elaborat pentru acesta și organizarea dezbaterii publice a celor două documente menționate pe care publicul interesat le poate consulta la sediul MMAP din B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 09.00 – 16.00, vineri între orele 09.00 – 13.00. Publicul interesat poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București și electronic la adresele de e-mail: iliuta.paraschiv@mmediu.ro, aureliu.dumitrescu@mmediu.ro,  până pe data de 28 aprilie 2015. Dezbaterea publică va avea loc în data de 29 aprilie 2015, începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din București, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, Sala de consiliu – parter.

[26.11.2014] În cadrul procedurii de evaluare de mediu a Planului Național de Tranziție (PNT) pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, punem la dispoziția publicului interesat raportul de mediu –varianta draft noiembrie 2014.

Raport de mediu-varianta draft noiembrie 2014

[21.08.2014] În conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 5 din Directiva 2010/75/UE, în vederea luării unei decizii privind acceptarea de către Comisia Europeană (CE) a proiectului “Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale”, în perioada 2013 – 2014, prima versiune a planului transmisă CE în luna decembrie 2012 a fost supusă unui proces de evaluare din partea experților Comisiei Europene în raport cu regulile de elaborare a unor astfel de planuri, stabilite prin Decizia 2012/115/UE. Ca urmare a observațiilor Comisiei Europene transmise autorităților române în această perioadă proiectul planului a suferit modificări.
În contextul menționat, în cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu aplicată „Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, cu modificările ulterioare, punem la dispoziţie pentru consultare versiunea revizuită a planului.

Descarca document TNP august 2014;

Descarca document Tabel A1 Anexa 1;

Descarca document Tabel B1 Anexa 1;

Descarca document Tabel B2 Anexa 1;

Descarca document Tabel B3 Anexa 1;

Descarca document Anexa 2.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele de e-mail: iliuta.paraschiv@mmediu.roși aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

 

[04.06.2014] Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020

• Program de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020

În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului documentul de definire a domeniului SEA, precum şi un rezumat al acestuia elaborate de Ungaria pentru programul menţionat. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 16 iunie 2014.

Descarca document Executive summary Scoping report
Descarca document Scoping report
Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020[ 14.04.2014 ]

• Program de cooperare interregională INTERREG EUROPE 2014 – 2020

În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, având ca autoritate de management Franţa, punem la dispoziţia publicului forma finală a programului şi raportul de mediu elaborat pentru acesta în conformitate cu prevederile Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 25 aprilie 2014.

Descarca document Interreg Europe CP Final Draft”
Descarca document Interreg Europe Environmental Report”

 

Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag

[ 18.12.2013 ]

Descarca document Proiect Aviz de Mediu pentru “Amenajament Silvic – Campu lui Neag”

[ 09.12.2013 ]

In cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru “Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag”, punem la dispozitia publicului decizia de emitere a Avizului de Mediu.(Procedura derulata de APM Hunedoara)

 Decizie de emitere a Avizului de Mediu

Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro

[ 13.08.2013 ]

STRATEGIA NAȚIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA SITURILOR CONTAMINATE DIN ROMÂNIA
Descarca document – Strategia nationala pentru gestionarea siturilor contaminate
Cetaţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 18 zile de la data publicării (13.08.2013), la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro şi carmen.tudose@mmediu.ro.

[ 29.09.2013 ] 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, în calitate de titular al Strategiei Naţionale şi Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de strategie şi a planului de acţiune, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru strategia propusă, inclusiv pentru raportul de mediu.
Comentariile şi propunerile scrise pot fi trimise la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti sau la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro, carmen.tudose@mmediu.ro, în termen de 48 de zile de la publicare.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Siseşti”, bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, Bucureşti, România, sala Amfiteatru, Parter, în data de 16.12.2013, ora 11:00.
Dezbaterea este deschisă publicului posibil a fi afectat. La dezbatere vor participa autorităţile pentru protecţia mediului şi apelor”
• Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;
• Raport de Mediu Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România.
Descarca document – Raport Mediu; 


Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare de mediu pentru strategii / planuri / programe, ordonate dupa data publicarii:
08 Apr 2024

Planul național integrat privind energia și clima al Republicii Moldova

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat notificarea întocmită conform art. 10 al Protocolului privind evaluarea strategică de mediu însoțită de proiectul planului și raportul privind evaluarea strategică de mediu. Formularul de notificare Planul Național Integrat privind Energ...

28 Mar 2024

Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni", organizat în U.P. I Călărași, U.P. IV Troaca, U.P. VIII Ocolna, cu amplasamentul în județul Dolj și județul Olt, procedură derulată de APM Dolj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Păduril...

27 Mar 2024

AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC COSTEȘTI

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC COSTEȘTI", procedură derulată de APM Argeș în baza delegării de competență nr. R/5820/08.03.2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 6/27.03.2024. Aviz de mediu, în format pdf. Amenajamentul Si...

05 Dec 2023

AMENAJAMENTUL SILVIC OCOLUL SILVIC LUGOJ

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL SILVIC OCOLUL SILVIC LUGOJ", procedură derulată de APM Timiș, în baza delegării de competență nr. DEICP/12079/12.05.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.35/05.12.2023. • Aviz de mediu, în format pdf. • Amen...

24 Nov 2023

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al Regiunii Sud-Muntenia

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al Regiunii Sud-Muntenia", procedură SEA derulată de APM Argeș, în baza delegării de competență nr.DEICP/17248/17620/04.11.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 34/24.11.2023...