Vizualizati toate paginile din cadrul Informatii de interes public, ordonate dupa data publicarii:
20 Feb 2024

Procurement Expert (1 Individual Consultant) – RAPID Project

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Rural Pollution Prevention and Reduction Project (RAPID Project) seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Procurement Expert to contribute to ...

16 Feb 2024

IT Expert (1 Individual Consultant) – RAPID Project

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Rural Pollution Prevention and Reduction Project (RAPID Project) seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – IT Expert for supporting the digital...

16 Oct 2023

Anunț de participare

Anunț de participare Documentație de atribuire Contract inchiriere spatiu LOT 1 Contract inchiriere spatiu LOT 2 Formulare

18 Sep 2023

Atestare experți siguranța digurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Generală Ape organizează concursul în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic atestat pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor ...