Vizualizati toate paginile din cadrul Informatii de interes public, ordonate dupa data publicarii:
16 Oct 2023

Anunț de participare

Anunț de participare Documentație de atribuire Contract inchiriere spatiu LOT 1 Contract inchiriere spatiu LOT 2 Formulare

18 Sep 2023

Atestare experți siguranța digurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Generală Ape organizează concursul în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic atestat pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor ...

04 Aug 2023

Project Assessment Expert (Individual Consultant) - 1 position, INPCP - AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Project Assessment Expert - consultancy for the prepara...

22 Jun 2023

Project Management Expert - 1 position, INPCP - AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Project Management Expert, to develop an efficient inte...