Acorduri-cadru atribuite in urma derularii procedurii de licitatie deschisa nr. CN1056042/16.06.2023 având ca obiect furnizarea de „insule ecologice digitalizate” – LOT 17

Data publicarii : 26 Jun 2024