Anunț - Servicii pentru organizarea workshop-ului privind schimbul de bune practici pentru promotorii de proiect din cadrul Programului RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (MF SEE) 2014-2021

Data publicarii : 14 Jun 2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în  București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze „Servicii pentru organizarea workshop-ului privind schimbul de bune practici pentru promotorii de proiect din cadrul Programului RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (MF SEE) 2014-2021.

Caiet de sarcini organizare eveniment_SEE_iunie 2024 |  Documentatie servicii Workshop_SEE_iunie2024 | Model contract_servicii _workshop SEE | ANEXA_ GDPR_workshop_SEE

Oferta și documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de participare se vor transmite la adresele de email: victoria.popovici@mmediu.ro  și  serviciulachizitii@mmediu.ro. Ofertele care au lipsa din documentele solicitate vor fi declarate neconforme. Ofertele transmise după ora stabilită în prezentul anunț, nu vor fi luate in considerare.

Termenul limită de transmitere a ofertelor este:  marți, 18.06.2024, ora 15.00.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: până la data de 17.06.2024 ora 12.00
- Transmiterea răspunsului la clarificări către toți potențialii ofertanți se va face în data de 17.06.2024 ora 17.00

Raspuns la solicitarile de clarificari