Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2021-2027

22.06.2022

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2021-2027”, procedură SEA derulată de APM Bacău, în baza delegării de competență nr.DEICP/17248/04.11.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 91/21.06.2022 și  pune la dispoziția publicului următoarele documente: