Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
12 Feb 2024

Anunțul nr. DGB 139352 din 30.01.2024

Anunțul nr. DGB 139352 din 30.01.2024 și anexa la acesta fișa fc nr. 4 Valea Bistrei fișa fc nr. 7 Bradu fisa fc nr. 8 Zemeș fisa fc nr. 11 Panticeu fișa fc nr. 12 Băilești fișa fc nr. 14 Pișchia fișa fc nr. 15 Poiana fișa fc nr. 17 Sângătin fișa fc nr. 23 Dobrotești fișa fc nr. 28 Bazna fișa fc nr. 28 Vlăsinești fi...

31 Jan 2024

Anunț

În conformitate cu art. 43, alin. (5^2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este definită componența Comisiei Patrimoniului Speologic, ca fiind f...